دارت بانوان

بانوی پراستعداد دارت ایران؛

مژگان رحمانی؛ مدت زمان کوتاه و چندین بار افتخار آفرینی در رشته دارت

مژگان رحمانی بانوی دارت انداز کشورمان که در مدت زمان کوتاه چندین بار افتخار آفرینی کرده است، کاپ قهرمانی خود را به حرم امام رضا و مدال طلای خود را هم به زلزله زدگان تقدیم کرد.

نتایج دور نخست مسابقات لیگ برتر دارت بانوان

دور نخست لیگ برتر و رنکینگ کشوری دارت بانوان با معرفی نفرات برتر در آکادمی دارت اصفهان به پایان رسید.

پایان مرحله پنجم لیگ برتر دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی

دور پنجم از رقابت های لیگ برتر و دسته یک دارت بانوان با قهرمانی ساجده احمدی و طاهره یدالله زاده به پایان رسید.