دختران بوکسور

فوت بهترین بوکسور تاریخ جهان

محمد علی کلی، بهترین بوکسور تاریخ جهان در روز سوم ژوئن ۲۰۱۶ پس از ۳۲ سال تحمل بیماری پارکینسون، در سن ۷۴ سالگی درگذشت.