دختران دوچرخه سوار افغان

دخترانی شجاع و فعال در ورزشی جدید در افغاستان

گزارشی از دوچرخه سواری فری استایل یا نمایشی دختران افغان و تمرین آنها در باشگاه ورزشی در کنار پسران.

دختران افغان با پیام «نه به مواد مخدر» رکاب زدند

رقابت دوچرخه سواری بین دختران ورزشکار افغان به مناسبت هفته بسیج ملی مبارزه علیه مواد مخدر، در شروع این هفته در بامیان برگزار شد

دختران دوچرخه سوار افغان، از خانواده‌هایی پولدار و یا روشنفکر؟!

باید بگویم تمامی خانواده‌هایی که به بچه‌هایشان اجازه داده‌اند به باشگاه مختلط دوچرخه سواری بیایند، از بخش خیلی خاصی از جامعه افغانستان هستند. بخش پولدار افغانستان نه اما بخش روشنفکر جامعه شاید بتوان آنها را نامید.