دختران سوارکار

دختر سوارکار گیلانی به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شد

ستاره یحیایی سوارکار شایسته گیلانی برای شرکت در کارگاه آموزشی جهت حضور در تیم ملی و اعزام به مسابقات بین المللی قطر دعوت شد.