دختران پسرنما

دختران پسرنما در ورزشگاه؛

گریزی به فیلم توقیف شده آفساید ؛ حقانیت خاموش نشدنی

11سال پیش، یعنی خیلی قبل از آن که ورود زنان به ورزشگاه‌ها با لباس مردانه مد شود، جعفر پناهی در فیلم سینمایی « آفساید » به این موضوع پرداخت و از قضا اثری دشوار و خوش‌ساخت خلق کرد، اما به جای جدی گرفته شدن هشدار این هنرمند ، صورت مسئله را پاک کردند.