دختر بدمینتون باز کشورمان

دختر بدمینتون‌باز کشورمان به جدول اصلی مسابقات گرند پری راه یافت

دختر بدمینتون باز کشورمان در دور مقدماتی رقابت های بین المللی گرند پری گلد هند،با کسب دو پیروزی پیاپی به جدول اصلی مسابقات راه یافت.