دختر ریش دار

جوان‌ترین دختر ریش دار دنیا + عکس

دختر انگلیسی به عنوان جوان‌ترین دختر ریش دار دنیا رکورددار گینس شد.