دختر شایسته

دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۶ معرفی شد + عکس

مراسم نتخاب دختر شایسته جهان مانند هر سال در سال جاری نیز برگزار شد و استفانی دل واله از پورتوریکو عنوان دختر شایسته جهان در سال ۲۰۱۶ را از آن خود کرد.