دختر موتور سوار

نراقی: آقایان نگرانند که خانمها جلو بزنند

این مساله که زنان از مردان پائین‌ترند، تفکر خیلی قدیمی است که خوشبختانه جامعه ما پیشرفت کرده و مردان به این باور رسیده‌اند که خانمها می‌توانند به طور مساوی فعالیت کنند و مکمل مردان هستند.