دختر نوجوان عشق سرعت

دختر نوجوان عشق سرعت که تمام خطرات را به جان می‌خرد

هر رشته ورزشی در کنار خطرات و ریسک های احتمالی که به همراه دارد برای طرفدارانش جذابتر می شود؛ اینکه به اتومبیلرانی بانوان پرداخته نمی‌شود برایم چندان اهمیتی ندارد. مهم سرعت زیاد و هیجان بالا است که در این رشته من اینها را حس می کنم.