دختر پاراگلایدر ایران

فاطمه افتخاری در گفت و گو با سایت ورزش بانوان مطرح کرد؛

شجاع ترین دختر پاراگلایدر ایران از بازداشت شدن می گوید!

فاطمه افتخاری، شجاع ترین دختر پاراگلایدر ایران از استرس دستگیر شدن بعد از هر پرواز توسط نیروهای انتظامی و پدافند می گوید.