دراگون بوت بانوان

سمیه غفاری سرمربی تیم ملی دراگون بوت بانوان؛

دراگون بوت بانوان پتانسیل رسیدن به جایگاه در خور نام ایران در آسیا را دارد

سمیه غفاری سرمربی تیم ملی دراگون بوت بانوان با اشاره به اینکه دراگون بوت یک رشته آسیایی و حریفان قدر در این قاره زیاد است، اعلام کرد با پتانسیلی که در تیم ملی بانوان ایران می‌بینم مطمئنم با حمایت بیشتر به جایگاهی در خور نام ایران در آسیا می‌رسیم.