درد و دل مریم طوسی

دلنوشته مریم طوسی با مردم / تاکنون ۸۰۰هزار تومان از فدراسیون گرفتم

مریم طوسی بانوی دو و میدانی کار کشورمان دلنوشته بسیار تاثیرگذاری را در صفحه شخصی اینستاگرامش منتشر کرد. درد و دل‌هایی که یادآور خاطرات شیرین و پیروزی‌های این بانو و افتخاراتی که برای ایران و همچنین مردم سرزمینش کسب کرد، است.