دعوت شده

همگام با ورزش بانوان؛

اعلام اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر ۱۷ سال فوتسال

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی زیر 17 سال فوتسال دختران از سوی شهناز یاری-سرمربی تیم ملی اعلام شد.