دل‌شکستگی

چرا غم و غصه شدید باعث مشکلات جسمانی زنان می‌شود؟

به گفته انجمن روانشناسی بریتانیا دل درد شدید، تپش شدید قلب، لرزش اندام‌ها، زنده شدن خاطرات گذشته و حساسیت شدید به سرو صدا از جمله پیامدهای جسمانی داغداری است.