دنا لینگ

یکی از اتفاقات جالب ورزشی در سال 2017؛

بانوی ویلچرنشین با کمک همتای خود به خط پایان ماراتن بوستون رسید

دنا لینگ بانوی هاکی باز آمریکایی که به علت مصدومیت ویلچرنشین شده بود به کمک همتای سابق خود در هاکی مردان به خط پایان ماراتن بوستون رسید.