دنیا آقایی

دنیا آقایی

دنیا آقایی بانوی جود کار۲۱ ساله ایرانی است که توانسته در مسابقات قهرمانی آسیا لبنان در وزن ۶۳- کیلوگرم به مقام قهرمانی برسد. وی به تشویق خاله اش که یکی از مربیان مطرح کشور است به این رشته روی آورده است.

آقایی: آرزویم شرکت در مسابقات جهانی است

دنیا آقایی بانوی جودو کار ۲۱ ساله ایرانی است که توانسته در مسابقات قهرمانی آسیایی لبنان در وزن ۶۳- کیلوگرم به مقام قهرمانی برسد