دولت آبادی

دادستان تهران اعلام کرد

تشکیل پرونده برای دو زن حاضر در مسابقات غیررسمی با پوشش نامناسب

چهارمین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار شد.