دوممیدانی زنان

رئیس هیات ورزش همگانی شهرستان اسکو؛

ام کلثوم عبدی: موفقیت امروزم را مدیون زنده‌یاد همسرم هستم

ام کلثوم عبدی، رئیس هیات ورزش همگانی شهرستان اسکو اعلام کرد موفقیت امروزش را مدیون زنده‌یاد همسرش می‌داند.