دوندگان پارس مهر شیراز

همگام با ورزش بانوان؛

دوندگان پارس مهر شیراز رکورد ماده ۴ در ۴۰۰ متر بانوان کشور را شکستند

دوندگان پارس مهر شیراز در مرحله دوم لیگ باشگاه های بانوان کشور که به میزبانی تهران برگزار شد، رکورد ماده 4 در 400 متر را شکستند.