دوومیدانی بانوا

فرصت کسب سهمیه المپیک ریو برای بانوان دوومیدانی‌کار

مریم طوسی، فرزانه فصیحی و جواهر زمانی بانوان دوومیدانی کشورمان با هدف کسب سهمیه المپیک ریو، صبح امروز عازم ترکیه شدند تا در رقابت‌های بین المللی دو و میدانی ارزروم این کشور حضور یابند.