دوومیدانی بانوان ناشنوا

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی دوومیدانی بانوان ناشنوا

مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی دوومیدانی بانوان ناشنوا از فردا ششم اردیبهشت ماه به میزبانی اردبیل برگزار و تا هشتم اردیبهشت ادامه خواهد داشت.