دوومیدانی دختران جوان کشور

قهرمانی خراسان رضوی در مسابقات دوومیدانی دختران جوان کشور

رقابت‌های دوومیدانی دختران جوان قهرمان کشور با قرار گرفتن تیم خراسان رضوی بر سکوی نخست به پایان رسید.