دوومیدانی دختران دارای معلویت

پایان رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور دختران دارای معلولیت

اولین دوره مسابقات دوومیدانی دختران دارای معلویت زیر 17 سال با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید.

آغاز رقابت‌های دوومیدانی قهرمانی کشور دختران دارای معلولیت

رقابت های قهرمانی کشور دوومیدانی جوانان دارای معلولیت زیر 17 سال برای اولین بار در تهران برگزار می شود.