دوچخره سواری

صحنه هایی از قهرمان مسابقات دوچرخه سواری زنان المپیک ریو +ویدیو

صحنه هایی تماشایی از قهرمان مسابقات دوچرخه سواری زنان در ماده استقامت جاده کریستین آرمسترانگ در المپیک ریو 2016