دوچرخه‌سواری بانوان

قهرمانی پرستو باستی در رقابت‌های دوچرخه‌سواری جاده بانوان

رقابت‌های دوچرخه‌سواری جاده بانوان کشور با قهرمانی پرستو باستی در بخش بزرگ‌سالان پیگیری شد.