دوچرخه سوای زنان

دختران رکابزن کشورمان با ناکامی در مسابقات آسیایی به کار خود پایان دادند

در ادامه رقابت های دوچرخه سوارری قهرمانی آسیا، بانوان رکابزن کشورمان در دو ماده کایرین و امنیوم به مصاف رقبای خود رفتند که در نهایت با ناکامی به کار خود در این مسابقات پایان دادند.