دوگانه قهرمانی غرب آسیا

بانوان برای حضور در مسابقات دوگانه غرب آسیا راهی اردن شدند

ملی پوشان دوگانه بانوان کشورمان به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی غرب آسیا و کاپ آسیایی اردن ۲۰۱۷ عازم اردن شدند.

از 9 شرکت کننده در مسابقات دوگانه غرب آسیا 8 نفر ایرانی بودند؛

افتخار فدراسیون سه‌گانه به قهرمانی بانوان در مسابقات سطح پایین

مسابقات دوگانه قهرمانی غرب آسیا به میزبانی اردن در بخش بانوان تنها با ۹ ورزشکار پیگیری شد در حالیکه هشت نفر از آنها ایرانی بودند.