دو ومیدانی معلولان زنان آسیا

مهناز امینی با شکستن رکورد پرتاب وزنه زنان آسیا طلایی شد

مهناز امینی در رقابت های پرتاب وزنه کلاس F56/57 با ثبت رکورد هشت متر و ۱۰ سانتی متر عنوان نخست و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کرد.