دو و مبدانی زنان

دختران دو ومیدانی‌کار عازم رقابت های آسیایی می شوند

تیم دو و میدانی کشورمان چهارشنبه 28 بهمن ماه به منظور شرکت در رقابت های قهرمانی آسیا، عازم قطر می شود.