دو و میدانی جانبازان و معلولین

آمادگی تیم ملی دو میدانی بانوان جانبازان و معلولین برای پارالمپیک

گزارشی از تیم ملی دو و میدانی بانوان جانبازان و معلولین و آمادگی بالای این ورزشکاران برای حضور در رقابت های پارالمپیک ریو گفت و گو جالب با این ورزشکاران غیور