دو و میدانی دختران معلول

برنامه چهارمین روز مسابقات دو ومیدانی قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه

در ادامه رقابت های دو ومیدانی قهرمانی معلولان آسیا و اقیانوسیه، نمایندگان کشورمان امروز پنج شنبه 20 اسفندماه در چهارمین روز این مسابقات در دو ماده با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.