دو و میدانی معلولین زنان

آغاز مسابقات دو ومیدانی قهرمانی زنان معلول آسیا و اقیانوسیه

با آغاز رقابت های دو و میدانی قهرمانی معلولین آسیا و اقیانوسیه هاشمه متقیان امروز به مصاف حریفان خود می رود.