دیپا مالک

پارالمپیک ریو؛

کسب اولین مدال پارالمپیک زنان هند

دیپا مالک اولین زن هندی که در پارالمپیک ریو صاحب مدال شد، قصد دارد از این مدال برای حمایت از زنان معلول کشورش استفاده کند.