دیپلماسی ورزشی

تیم ملی کشتی زنان آمریکا علاقه‌مند به حضور در ایران

از آنجا که کشتی، ورزش ملی ایران است برای زنان کشتی گیر آمریکایی خیلی با اهمیت است که این ورزش را از بانوان ایران یاد بگیرند.