رئیسی

ویژه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

برنامه کاندیداهای ریاست جمهوری برای ورزش بانوان

شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری با حضور در رادیو ورزش، برنامه‌های خود در حوزه ورزش را بیان خواهند کرد. ما در این بخش برنامه های کاندیداها را در حوزه ورزش بانوان منعکس می نماییم.