رئیس فدراسیون تنیس روسیه

بعید است شاراپووا دیگر در مسابقات تنیس شرکت کند

رئیس فدراسیون تنیس روسیه با تاکید بر بد بودن شرایط ماریا شاراپووا اعلام کرد، ممکن است او هرگز در مسابقات تنیس شرکت نکند.