رابین ناکس جانستون

دفن زن قایقران بریتانیایی در دریا

سارا یانگ، دریانورد بریتانیایی حین مسابقات قایقرانی دچار سانحه ای شد که منجر به مرگ او شد. با اصرار خانواده یانگ به خصوص همسرش تصمیم بر این شد تا طی مراسمی او را در دریا دفن کنند.