راننده زن فرمول یک

الهام‌بخش بودن یک زن در ورزشی مردسالار

سوزی ولف راننده فرمول یک از دریافت پیام های بسیاری از طرف زنان و دختران مبنی بر اینکه « تو در یک ورزش مرد سالار برای ما الهام بخش هستی » ابراز خوشحالی کرد.