ربات انسان نما

ربات انسان‌نمای چینی به صورت یک دختر جوان + تصاویر

ربات انسان‌نمای چینی به صورت یک دختر جوان ساخته شده و “ جیا جیا ” نام‌گذاری شده است.