رده بندی فدراسیون جهانی تنیس

سرنا ویلیامز همچنان صدرنشین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس

ر تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس سرنا ویلیامز همچنان صدر جدول را در بخش بانوان به خود اختصاص داده است