رعنا

شاید باورتون نشه اما اولین ملکه زیبایی جهان این دختر ایرانی بود+عکس

مجله ایلوستراسیون فرانسه از رعنا به عنوان اولین ملکه زیبایی ایران نام برده است.