رفع بی خوابی

رفع بی‌خوابی با روغن مالی پشت گوش‌ و شقیقه‌ها

برخی موارد مانند خوردن یک لیوان شیر قبل از خواب به خواب کمک می‌کند که حکمای طب سنتی این روش برای خواب بهتر را قبول دارند