رفع مشکلات بانوان

در جلسه مشترک با رییس کمیته ملی المپیک؛

رفع مشکلات حضور زنان در عرصه‌های ورزش جهانی

حضور زنان ورزشکار در بازی‌های جهانی باید بیش از قبل مدنظر کمیته ملی المپیک قرار گیرد تا بتوانیم از موفقیت‌های بیشتر آن‌ها بهره‌مند شویم.