رقابت

همگام با المپیک ریو 2016؛

رقابت به معنای واقعی/این دختر معنای واقعی رقابت در المپیک را به همه نشان داد

یک دونده ی آمریکایی در اواسط مسابقه به کمک رقیبی رفت که به دلیل آسیب دیدگی پایش روی زمین افتاده بود، این کار وی بسیار مورد توجه و ستایش قرار گرفت و برخی این ورزشکار آمریکایی را به عنوان یک ورزشکار واقعی معرفی کردند.