رقابتهای دوومیدانی بانوان

فرصت کسب سهمیه المپیک ریو برای بانوان دوومیدانی‌کار

مریم طوسی، فرزانه فصیحی و جواهر زمانی بانوان دوومیدانی کشورمان با هدف کسب سهمیه المپیک ریو، صبح امروز عازم ترکیه شدند تا در رقابت‌های بین المللی دو و میدانی ارزروم این کشور حضور یابند.

نتایج کامل رقابت های دوومیدانی آغاز فصل بانوان

در جریان رقابت‌های دوومیدانی آغاز فصل قهرمانی بانوان کشور که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد، تیم فارس «الف» با اعتراض به امتیازات محاسبه شده توسط کمیته داوران و برگزاری مسابقات، بر سکوی نخست ایستاد.