رقابت‌های تنیس مسترز

فینال ۲۰۱۶ تور WTA؛ آنجلیک کربر پیروز روز سوم تنیس مسترز سنگاپور

روز سوم رقابت‌های تنیس مسترز در گروه قرمز، (فینال 2016 تور WTA) با دومین پیروزی آنجلیک کربر از آلمان پیگیری شد.