رقابت‌های درای تولینگ آذربایجان

قهرمانی زینب کبری موسوی در رقابت‌های درای تولینگ آذربایجان

زینب کبری موسوی، در رقابت‌های بین المللی درای تولینگ که به میزبانی آذربایجان برگزار شد، مقام قهرمانی را از آن خود کرد.