رقابت‌های قهرمانی آسیا

سرمربی تیم كاراته نوجوانان و جوانان دختر کشورمان؛

از اعتبار کاراته کشورمان دفاع می‌کنیم!

سرمربی تیم كاراته نوجوانان و جوانان دختر کشورمان معتقد است زمان کوتاه باقی مانده تا رقابت‌های قهرمانی آسیا، کار را برای آماده‌سازی این تیم‌ها سخت کرده است.