رقابت های تنیس سطح یک آسیا

مهتا خانلو عازم رقابت های تنیس سطح یک آسیا شد

مهتا خانلو، تنها نماینده ایران به عضویت تیم منتخب گروه دو تنیس آسیا درآمده است. وی به همراه این تیم در مسابقات سطح یک آسیا حضور خواهد داشت.